Świadectwo energetyczne - kluczowy dokument przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości - Poradnik

Jest to kluczowy dokument przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, ponieważ pozwala potencjalnym nabywcom lub najemcom na ocenę efektywności energetycznej danej nieruchomości

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy skontaktować się z certyfikowanym rzeczoznawcą energetycznym

świadectwo energetyczne

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który informuje o zużyciu energii budynku lub lokalu mieszkalnego. Jest to kluczowy dokument przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, ponieważ pozwala potencjalnym nabywcom lub najemcom na ocenę efektywności energetycznej danej nieruchomości.

Jak uzyskać świadectwo energetyczne?

Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy skontaktować się z certyfikowanym rzeczoznawcą energetycznym. Specjalista przeprowadzi szczegółową analizę nieruchomości, uwzględniając m.in. użyte materiały budowlane, izolację termiczną, systemy grzewcze i wentylacyjne. Na podstawie zebranych danych zostanie wygenerowany certyfikat energetyczny.

Dlaczego świadectwo energetyczne jest ważne?

Świadectwo energetyczne jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, informuje potencjalnych nabywców czy najemców o kosztach eksploatacji nieruchomości, co może wpłynąć na decyzję o zakupie lub wynajmie. Ponadto, jest również narzędziem pozwalającym na identyfikację potencjalnych oszczędności energetycznych i możliwości poprawy efektywności energetycznej.


https://domowo.biz.pl/